GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 30-11-2018 (Tổng lượt xem: 172)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 PVD 858380 HPG -2318940
2 VNM 622230 VIC -593500
3 GMD 486480 VRE -413260
4 BID 446130 ASM -409980
5 STB 410920 HSG -278770
6 VCB 243800 GAS -227210
7 SSI 221420 NVL -220370
8 DPM 152990 HDB -199050
9 KDH 134000 MSN -119860
10 PC1 121510 VHM -98590
11 TPB 88550 VJC -93870
12 CTG 80910 VCI -63820
13 NKG 79700 BVH -61800
14 PPC 67100 DHC -60010
15 HDG 65000 CII -59860
16 PVT 60290 ROS -55710
17 HT1 58000 SBT -46540
18 VNE 40000 TCH -46230
19 VSC 39130 BMP -39370
20 FRT 28690 SAB -35040
21 DXG 23510 VPH -30440
22 IMP 23040 OGC -30000
23 PLX 22440 VPK -28260
24 NTL 20770 EIB -26000
25 ANV 20400 TMS -23440

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO