GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 25-10-2017 (Tổng lượt xem: 256)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 FCN 323590 HSG -2705720
2 FCM 216090 CTG -270290
3 IJC 195330 SCR -245990
4 ITA 191640 KBC -229550
5 VNM 183460 NVL -169090
6 BID 124080 HPG -128910
7 VIC 102930 VNS -124000
8 PVT 85130 FMC -109960
9 DPM 84470 STB -104220
10 DGW 84100 SSI -101890
11 MSN 77910 CTI -101710
12 HHS 77810 VCB -82880
13 GAS 76530 CII -72800
14 PPC 61390 DRC -68280
15 NLG 50050 VFG -67440
16 KMR 50000 DXG -63690
17 HID 39570 REE -58770
18 NT2 25180 TDH -49500
19 OGC 25000 DHG -40000
20 HT1 23960 BFC -35000
21 DLG 19830 CCL -32750
22 CMG 18100 DAG -27580
23 VNE 16850 NBB -22180
24 FLC 15440 BVH -16720
25 SKG 14660 VSH -16310

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO