GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 24-12-2018 (Tổng lượt xem: 191)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 BID 971500 KBC -759140
2 KDH 586450 HBC -570250
3 ITA 422390 NVL -472150
4 HDB 402690 HSG -211660
5 HPG 228460 VRE -149920
6 CTD 224860 CTG -137870
7 SSI 209290 GAS -126140
8 PC1 137380 VNM -125950
9 NKG 129920 HNG -100840
10 PVD 127130 GEX -90930
11 AST 100250 VJC -76100
12 CII 97900 CCI -60000
13 VCI 84960 VIC -59010
14 DCM 66900 SKG -52590
15 PHR 58210 VCB -51230
16 STB 40020 CVT -43290
17 HDG 40000 PPC -32140
18 PVT 39630 ROS -31580
19 VHC 36980 VHM -29990
20 EVE 34980 FLC -29860
21 DXG 16110 FCN -29590
22 DLG 15500 DPM -29140
23 TYA 14000 NTL -27850
24 VND 13000 LHG -20000
25 ACL 9350 BVH -19500

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO