GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 22-02-2018 (Tổng lượt xem: 500)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 VIC 1096490 HPG -1470320
2 DXG 718850 SAM -550000
3 PVD 680800 KBC -428990
4 DPM 645590 GMD -215060
5 LDG 404140 HDG -202900
6 MSN 241780 STB -140000
7 HSG 238790 CTD -138410
8 NT2 236470 PVT -136790
9 VCB 197920 CII -104050
10 GAS 129010 SFG -86120
11 VNM 127580 BVH -73450
12 NVL 103720 GTN -59020
13 SBT 102110 HAP -41520
14 HAG 100690 DRC -32000
15 VHC 81960 NVT -29100
16 TCH 45280 TMT -22800
17 HTI 39000 SKG -22390
18 HCM 37090 NAF -22300
19 SSI 35860 KHA -20500
20 VIP 32000 BMP -19780
21 NCT 30330 BIC -19090
22 BCI 27170 DIG -18250
23 BID 22810 STK -17820
24 SAB 22200 FCN -17000
25 FLC 21460 HAS -15460

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO