GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 20-12-2018 (Tổng lượt xem: 160)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 CII 467240 CTG -3735900
2 BID 459140 HPG -881010
3 KBC 265190 HBC -497220
4 KDH 219290 GEX -467230
5 ITA 203430 VRE -304080
6 SSI 181680 STB -154050
7 PHR 165570 PVD -153080
8 DPM 131240 MSN -143130
9 HT1 100000 NVL -111070
10 VCI 91770 LCG -101700
11 DHC 80000 VIC -88490
12 IDI 80000 HSG -64460
13 NT2 79790 VHC -62780
14 GAS 75000 TRA -51380
15 AMD 70000 STK -50000
16 DXG 62660 DHG -48610
17 NKG 60020 LCM -29570
18 PC1 41280 VNM -28510
19 HVG 32680 FRT -25530
20 CTD 30170 SBT -22600
21 PPC 28690 VCB -18380
22 AAA 23820 ROS -18220
23 VJC 21650 HCM -15740
24 IMP 19000 BMP -13750
25 HDB 18220 TCH -10180

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO