GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 16-01-2018 (Tổng lượt xem: 583)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 STB 2009160 HAG -2212220
2 VIC 1238250 ITA -876830
3 DXG 1045590 GMD -634090
4 SSI 874610 KBC -491510
5 PVD 719700 HPG -313130
6 GAS 334860 BMP -187710
7 PHR 297950 VOS -149990
8 KDC 216380 SCR -142070
9 SBT 176800 VSH -140480
10 CSM 169210 CTD -114830
11 KMR 161620 DHG -110520
12 FLC 138750 VHC -93950
13 CII 119850 VCB -88610
14 CTG 115470 NT2 -68940
15 DPM 100020 KSA -60000
16 BID 91110 SKG -55700
17 DRC 65230 EVE -47700
18 HCM 64050 MHC -44380
19 NVL 62740 TDH -38330
20 PC1 56670 IJC -32980
21 NKG 45910 ROS -32850
22 HT1 38520 VNM -29990
23 QCG 35800 PAN -27420
24 DLG 33000 DQC -26000
25 HHS 33000 VNS -24130

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO