GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 08-12-2017 (Tổng lượt xem: 378)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 HNG 495510 DIG -1325020
2 KMR 256540 LCG -749980
3 CII 240080 VCB -564290
4 NLG 101000 SSI -542260
5 KSA 100000 MSN -413740
6 HHS 99630 BID -378330
7 VNM 96940 HSG -327810
8 DCM 83000 DRC -294300
9 BMP 77380 PVD -226640
10 GAS 76130 VIC -159790
11 HCM 75800 PXS -135820
12 BVH 59790 SBT -113000
13 NT2 54990 SCR -98950
14 FMC 50960 HPG -91230
15 PTB 46730 CTG -78520
16 ROS 41410 KDH -75000
17 VOS 38500 GTN -55020
18 DPM 38220 VSC -54070
19 HTI 30920 VHC -39100
20 NVL 28510 HRC -36660
21 ITA 20000 SAB -34360
22 BMI 18810 PVT -29610
23 HID 17660 BCG -22810
24 AMD 16000 VNS -19880
25 EIB 14690 FCN -19430

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO