GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 07-11-2017 (Tổng lượt xem: 327)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 KBC 673800 MSN -216390
2 BID 443950 FMC -186000
3 PVD 398140 KDC -168840
4 VIC 362900 DRC -113250
5 HCM 344810 SHI -110000
6 PDR 342440 VNS -109980
7 SSI 324900 HHS -60000
8 HNG 320010 BFC -50000
9 NKG 311780 HAG -47070
10 NLG 301120 VNG -26570
11 DXG 295750 CSM -25500
12 HPG 192090 BVH -23620
13 SMC 185200 CTG -22380
14 VNM 178440 NVL -20580
15 DGW 169800 PVT -19280
16 HAI 156870 VSC -14600
17 SBT 156070 TNA -14040
18 HDC 118500 EVE -11060
19 VCB 103260 HAR -10090
20 HT1 97530 PET -10000
21 VNE 95730 VHG -10000
22 PPC 94970 PAC -9750
23 SAM 85000 NAF -9500
24 NT2 84220 VFG -8860
25 DPM 80650 CAV -7000

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO