GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 07-02-2018 (Tổng lượt xem: 560)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 DPM 284910 HPG -915240
2 GAS 253290 HVG -470000
3 VIC 202060 CII -282590
4 STB 145030 VHC -234120
5 HAG 142680 VCB -209160
6 HCM 129270 BID -205390
7 DRC 98280 NVL -170500
8 HSG 91890 KSA -159750
9 PVT 82790 IJC -154070
10 DIG 72780 VSC -151830
11 MSN 57580 KBC -134970
12 QCG 55360 HAH -98990
13 PVD 53600 HDG -89300
14 NKG 51270 HNG -86720
15 FLC 39750 SSI -71160
16 ACL 23430 KDH -69300
17 BMP 21300 SAM -69000
18 EVE 19920 VOS -63020
19 PAN 17660 NT2 -61050
20 DSN 17000 PPC -59640
21 SAB 16520 ROS -55440
22 KDC 15780 NLG -49010
23 VHG 15080 BVH -46250
24 HHS 14650 DPR -41720
25 HT1 11520 SBT -36750

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO