GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 03-01-2019 (Tổng lượt xem: 88)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 DXG 450260 CII -595650
2 DPM 363210 CTG -403070
3 MSN 356360 HDB -398830
4 ITA 296580 HBC -370430
5 VCB 289620 TDH -167000
6 VNM 261240 HQC -165000
7 CTD 227160 HCM -151920
8 PVD 220890 EIB -125500
9 GAS 209140 NTL -125500
10 KBC 200130 VJC -118570
11 KDH 194000 NVL -108520
12 VRE 186960 PVT -103110
13 SSI 174820 HT1 -96450
14 STK 106660 DGW -96210
15 HPG 100230 IDI -71150
16 NT2 93030 GEX -68200
17 VND 75140 HCD -63980
18 OGC 60000 JVC -52260
19 DHC 59850 TLH -49500
20 PPC 52110 LCG -48190
21 VSC 47350 SJD -43950
22 PHR 46000 CCL -39000
23 VIC 40520 DCM -38180
24 EVE 40000 FLC -36300
25 VHM 38840 TCM -33000

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO