GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHỐI NGOẠI

DƯ MUA BÁN CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY 01-11-2017 (Tổng lượt xem: 250)

STT NN MUA RÒNG NN BÁN RÒNG
1 HAG 1403630 HPG -1837810
2 BID 806920 SSI -802440
3 HBC 581510 HSG -617950
4 VIC 453810 DXG -397410
5 VNM 448040 KBC -214000
6 STB 425650 KDC -212350
7 NLG 399290 OGC -200450
8 DRC 148160 PXS -170040
9 PPC 123630 GTN -138260
10 KDH 116100 SHI -94990
11 HT1 114840 VCB -81330
12 BCE 113000 SBT -80850
13 HCM 111960 CAV -76620
14 AGR 82030 CSM -71390
15 CII 76300 FCM -55300
16 DPM 69520 ASM -52940
17 ANV 67670 HNG -50630
18 KMR 64980 NVL -46620
19 IDI 64070 IJC -44860
20 VPH 46690 FIT -44490
21 HQC 37700 APC -42930
22 PC1 36200 PVT -37170
23 FCN 28100 DHG -36510
24 VRC 26950 MSN -36080
25 PTB 24620 BVH -34730

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO