Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 31-10-2017 (Tổng lượt xem: 336)

TỶ LỆ QUAN TÂM 31-10-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 MSN 78.28% 1 TV2 80.03%
2 APC 69.23% 2 PVV 62.07%
3 KSA 63.38% 3 APS 59.52%
4 FIT 62.67% 4 CTP 59.09%
5 ROS 62.53% 5 L14 58.09%
6 HAG 61.04% 6 PVB 56.63%
7 HSG 60.76% 7 SJC 56.53%
8 NT2 60.24% 8 VAT 55.10%
9 SBT 56.88% 9 INN 54.19%
10 TCH 56.04% 10 NHP 53.81%
11 HCD 54.89% 11 MST 53.81%
12 VPB 53.91% 12 ACB 53.78%
13 BVH 53.68% 13 LAS 53.63%
14 HPG 53.50% 14 TTB 52.40%
15 FCN 53.31% 15 PIV 52.26%
16 PPI 52.90% 16 DST 52.22%
17 DXG 52.83% 17 VMC 52.19%
18 SKG 52.13% 18 SHN 52.18%
19 AAA 51.40% 19 VGC 51.85%
20 GAS 51.14% 20 KLF 51.83%
21 HCM 50.88% 21 PVC 51.76%
22 PNJ 50.49% 22 VCS 51.56%
23 CII 50.47% 23 BII 50.83%
24 HHS 50.21% 24 HHG 50.42%
25 HBC 50.04% 25 DL1 50.39%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO