Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 31-01-2018 (Tổng lượt xem: 558)

TỶ LỆ QUAN TÂM 31-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ROS 70.79% 1 TTT 72.62%
2 TLD 64.03% 2 PVV 63.02%
3 VNE 63.93% 3 DGC 61.96%
4 APC 61.16% 4 NHP 60.82%
5 POM 57.18% 5 SJC 59.60%
6 DLG 56.68% 6 VGS 57.88%
7 DHG 56.55% 7 PVE 57.36%
8 GAS 56.55% 8 DST 57.17%
9 TCH 56.39% 9 ACM 56.84%
10 DAH 56.13% 10 PHC 54.81%
11 GEX 55.37% 11 TV2 54.26%
12 NKG 54.87% 12 TIG 53.91%
13 APG 54.01% 13 PVB 52.89%
14 HAI 53.64% 14 VCS 52.64%
15 PDR 52.33% 15 NVB 52.54%
16 KSB 51.48% 16 PVG 52.13%
17 MSN 51.27% 17 TTB 51.93%
18 HAR 50.82% 18 BVS 51.79%
19 DXG 50.64% 19 APS 51.68%
20 HNG 50.48% 20 ASA 50.85%
21 OGC 50.43% 21 HHG 50.80%
22 SAM 50.38% 22 SHN 50.38%
23 NVL 50.22% 23 DHT 50.30%
24 SBT 50.21% 24 PVX 50.25%
25 CTS 50.18% 25 SIC 50.24%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO