Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 30-11-2018 (Tổng lượt xem: 183)

TỶ LỆ QUAN TÂM 30-11-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HVH 99.06% 1 DPS 77.95%
2 TCH 67.84% 2 SPP 77.49%
3 FLC 58.50% 3 TTH 68.61%
4 MBB 57.79% 4 HKT 66.75%
5 SCR 56.85% 5 DP3 65.56%
6 KSB 56.84% 6 KSK 62.47%
7 HBC 55.06% 7 PVB 61.64%
8 HAG 54.91% 8 NRC 61.42%
9 ROS 54.11% 9 HDA 59.68%
10 ITA 53.54% 10 VCG 57.46%
11 FPT 53.52% 11 SHS 56.52%
12 BID 53.48% 12 KVC 56.01%
13 PVD 52.71% 13 NDN 55.96%
14 ANV 52.67% 14 TNG 54.15%
15 PNJ 52.58% 15 MBS 54.00%
16 DPM 52.40% 16 SLS 53.92%
17 HSG 52.39% 17 TV2 53.65%
18 HPG 52.10% 18 NVB 53.45%
19 VNM 52.09% 19 PVS 52.25%
20 VNE 51.64% 20 PVC 51.82%
21 AAA 51.54% 21 VCS 51.81%
22 VHC 51.36% 22 ART 51.69%
23 GAS 51.15% 23 ACB 51.45%
24 ASM 51.11% 24 VGC 51.22%
25 OGC 50.03% 25 MST 50.15%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO