Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 30-10-2017 (Tổng lượt xem: 256)

TỶ LỆ QUAN TÂM 30-10-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 MSN 78.21% 1 DP3 77.44%
2 HAI 77.86% 2 VIT 66.49%
3 ROS 71.62% 3 PVX 63.13%
4 PTB 63.18% 4 DBC 59.68%
5 CCL 58.97% 5 PXA 58.26%
6 ASM 58.81% 6 CVN 56.95%
7 HAG 58.19% 7 VC3 56.51%
8 VPB 57.57% 8 TTB 56.25%
9 CSM 55.66% 9 DCS 56.00%
10 DCM 55.21% 10 PVV 55.26%
11 CII 54.25% 11 CTX 54.97%
12 VHG 54.14% 12 SHN 54.48%
13 SBT 54.13% 13 CET 54.17%
14 AMD 53.69% 14 TVC 54.17%
15 OGC 53.61% 15 PHC 53.42%
16 APC 53.54% 16 NAG 52.91%
17 CTD 53.41% 17 MST 52.43%
18 BID 52.82% 18 PIV 52.39%
19 CTI 52.67% 19 PV2 51.51%
20 AGR 52.31% 20 HHG 51.40%
21 ANV 51.84% 21 NSH 50.90%
22 VIC 51.50% 22 PVI 50.85%
23 GAS 51.06% 23 NDN 50.63%
24 HCM 50.51% 24 VIG 50.62%
25 SSI 50.26% 25 VCS 50.25%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO