Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 29-11-2018 (Tổng lượt xem: 221)

TỶ LỆ QUAN TÂM 29-11-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 NTL 71.99% 1 TST 85.25%
2 DLG 70.66% 2 KDM 83.52%
3 ROS 67.06% 3 SPP 75.28%
4 FCM 66.27% 4 KLF 74.53%
5 HVG 62.93% 5 VCG 63.86%
6 VHC 62.50% 6 ART 61.32%
7 CRE 62.50% 7 SRA 60.18%
8 PC1 61.15% 8 MBS 60.04%
9 DRC 59.70% 9 NRC 59.73%
10 HDG 55.80% 10 HVA 59.48%
11 FPT 55.75% 11 DTD 59.10%
12 KBC 54.91% 12 DHT 56.31%
13 CMX 54.19% 13 NDN 55.52%
14 TPB 53.89% 14 TDT 54.83%
15 DPM 53.77% 15 SLS 54.29%
16 SKG 53.42% 16 HDA 53.31%
17 PDR 53.37% 17 DP3 52.92%
18 LDG 52.98% 18 TNG 52.56%
19 IDI 52.73% 19 AMV 52.19%
20 NVL 52.54% 20 DS3 52.12%
21 NLG 52.21% 21 TV2 51.81%
22 DCM 51.78% 22 NVB 51.02%
23 HCD 51.60% 23 SHS 50.59%
24 JVC 51.01% 24 PVX 50.26%
25 SAM 50.52% 25 VC3 50.08%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO