Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 28-11-2017 (Tổng lượt xem: 393)

TỶ LỆ QUAN TÂM 28-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 84.32% 1 VPI 99.56%
2 HAI 73.87% 2 TTH 71.22%
3 CII 64.94% 3 CTP 64.90%
4 MWG 58.79% 4 NTP 61.33%
5 KBC 58.29% 5 VIX 60.04%
6 VPB 57.57% 6 VC3 59.86%
7 HAR 56.44% 7 HKB 58.61%
8 DLG 56.03% 8 PHC 58.16%
9 VSC 55.34% 9 PXA 56.45%
10 VJC 54.87% 10 SHN 55.40%
11 DPM 54.62% 11 SD5 54.95%
12 CMG 54.06% 12 DS3 54.49%
13 HVG 53.62% 13 TTZ 54.31%
14 DIG 52.39% 14 MPT 53.86%
15 CTD 52.30% 15 VGS 53.67%
16 FCN 52.06% 16 BII 53.46%
17 VND 51.96% 17 VMC 53.18%
18 VNM 51.61% 18 ACB 52.98%
19 NVL 51.55% 19 VIG 52.69%
20 BFC 51.53% 20 DHT 51.80%
21 MBB 51.12% 21 VGC 51.79%
22 DXG 50.98% 22 DPS 51.74%
23 DCM 50.87% 23 NHP 51.54%
24 HNG 50.83% 24 TTB 51.27%
25 PDR 50.34% 25 PVB 50.50%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO