Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 28-02-2018 (Tổng lượt xem: 564)

TỶ LỆ QUAN TÂM 28-02-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 CTG 56.47% 1 KDM 68.98%
2 DXG 56.43% 2 PVX 68.11%
3 VPB 55.83% 3 ALV 65.79%
4 DCM 55.17% 4 PVE 58.74%
5 VCB 54.43% 5 APS 55.67%
6 SSI 54.27% 6 VE9 55.46%
7 MBB 53.86% 7 TVC 54.99%
8 PVD 53.46% 8 HHG 54.87%
9 ANV 52.76% 9 PHC 54.73%
10 PNJ 52.74% 10 NBC 54.10%
11 SCR 52.66% 11 VC3 53.10%
12 CII 52.52% 12 HKB 52.94%
13 AMD 52.51% 13 SHB 52.47%
14 HPG 52.31% 14 VGS 52.41%
15 LDG 52.02% 15 NDN 52.33%
16 VJC 51.98% 16 SHN 52.30%
17 VND 51.88% 17 DCS 52.09%
18 FLC 51.71% 18 PVC 51.87%
19 AAA 51.45% 19 DST 51.83%
20 NVL 51.33% 20 ACB 51.29%
21 VRE 51.07% 21 BCC 51.14%
22 ROS 51.00% 22 PVS 51.04%
23 VIC 50.54% 23 TTB 50.99%
24 HSG 50.48% 24 SD9 50.76%
25 GAS 50.26% 25 HUT 50.26%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO