Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 27-12-2018 (Tổng lượt xem: 107)

TỶ LỆ QUAN TÂM 27-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 NTL 64.86% 1 DCS 77.20%
2 TVB 62.75% 2 DNP 71.64%
3 SAB 60.86% 3 PVX 62.04%
4 HSG 60.19% 4 HKB 60.67%
5 DRC 59.74% 5 DP3 60.64%
6 TCH 59.63% 6 TC6 59.06%
7 DIG 59.34% 7 AMV 58.05%
8 PTB 58.91% 8 KLF 57.70%
9 VNE 57.57% 9 PVI 55.60%
10 SJS 57.06% 10 ART 55.32%
11 QCG 56.54% 11 DAE 55.32%
12 AAA 56.00% 12 KVC 55.04%
13 NLG 55.08% 13 LAS 54.79%
14 HT1 53.90% 14 NVB 54.22%
15 LDG 53.35% 15 HHG 53.82%
16 HAI 52.71% 16 TVC 53.13%
17 ANV 52.33% 17 ITQ 52.82%
18 GAS 51.06% 18 TV2 52.69%
19 CTD 50.72% 19 GKM 51.85%
20 CTI 50.39% 20 SPP 51.48%
21 TNI 50.39% 21 DS3 51.24%
22 HBC 50.19% 22 DPS 51.06%
23 DGW 50.18% 23 NRC 50.81%
24 KDH 50.12% 24 DDG 50.74%
25 PVD 50.07% 25 VCS 50.35%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO