Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 27-12-2017 (Tổng lượt xem: 302)

TỶ LỆ QUAN TÂM 27-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DLG 76.14% 1 HVA 78.22%
2 CDO 66.26% 2 ASA 74.44%
3 ROS 65.49% 3 KLF 63.65%
4 FLC 63.49% 4 NDN 60.18%
5 NVL 61.67% 5 KHS 58.79%
6 TCH 61.41% 6 VCG 56.39%
7 ANV 58.54% 7 SJC 56.35%
8 DRC 58.23% 8 SHN 56.25%
9 PDR 57.29% 9 PHC 56.10%
10 SKG 56.91% 10 CTP 55.97%
11 PXS 56.71% 11 ALV 55.87%
12 LDG 56.64% 12 PVI 54.12%
13 VNS 55.75% 13 PVX 53.68%
14 DIG 55.22% 14 MST 53.45%
15 VCB 54.25% 15 L14 53.00%
16 HAR 53.60% 16 VGS 52.92%
17 PVT 52.48% 17 ACB 52.33%
18 OGC 52.43% 18 HUT 52.01%
19 QCG 52.26% 19 VC3 51.34%
20 KBC 52.06% 20 DST 51.33%
21 VPB 51.34% 21 GKM 51.32%
22 NTL 50.89% 22 DL1 51.27%
23 DPM 50.80% 23 DS3 51.06%
24 MSN 50.43% 24 KVC 50.61%
25 HPG 50.11% 25 VCS 50.12%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO