Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 27-11-2017 (Tổng lượt xem: 368)

TỶ LỆ QUAN TÂM 27-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 79.84% 1 KLF 87.02%
2 DIG 67.55% 2 NDF 76.10%
3 HHS 66.15% 3 KVC 66.95%
4 ITA 64.90% 4 VIX 58.26%
5 CII 60.35% 5 VC3 56.90%
6 CMG 57.97% 6 NSH 56.32%
7 MSN 57.08% 7 PHC 55.69%
8 HQC 56.90% 8 SHN 55.66%
9 NLG 55.72% 9 APS 54.34%
10 BMP 54.88% 10 CEO 54.34%
11 KBC 54.61% 11 SD9 54.25%
12 NKG 54.18% 12 ACM 54.02%
13 BID 54.12% 13 VGC 53.73%
14 PDR 53.40% 14 DCS 53.15%
15 STB 53.32% 15 TIG 52.80%
16 HTT 52.97% 16 SHS 52.61%
17 TCM 52.85% 17 KSK 52.09%
18 VRE 52.82% 18 DS3 51.15%
19 VND 52.13% 19 PVI 50.85%
20 AAA 52.08% 20 TTB 50.75%
21 HBC 51.55% 21 DST 50.72%
22 VIC 51.06% 22 HHG 50.67%
23 VNM 50.96% 23 VCS 50.50%
24 HSG 50.42% 24 VGS 50.45%
25 CTG 50.40% 25 ACB 50.11%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO