Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 27-10-2017 (Tổng lượt xem: 279)

TỶ LỆ QUAN TÂM 27-10-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 79.74% 1 PVX 66.78%
2 HAR 67.37% 2 NDN 61.14%
3 ASM 66.04% 3 MST 60.31%
4 ROS 62.11% 4 HKB 60.28%
5 DAG 59.22% 5 SD9 57.95%
6 HBC 57.90% 6 TNG 57.94%
7 GAS 57.20% 7 ACM 57.54%
8 ITA 56.89% 8 TTH 56.57%
9 FLC 56.71% 9 SHS 56.40%
10 HQC 56.66% 10 VC3 54.67%
11 KBC 54.77% 11 TTB 54.44%
12 CII 53.95% 12 NSH 54.15%
13 DXG 53.71% 13 SHN 54.00%
14 DCM 53.70% 14 BII 53.96%
15 MWG 52.84% 15 PHC 52.98%
16 VIC 52.51% 16 VCS 52.64%
17 SCR 52.47% 17 SPI 52.59%
18 HPG 52.05% 18 DST 52.38%
19 FPT 51.47% 19 ACB 52.14%
20 PDR 51.40% 20 PIV 51.83%
21 BID 51.40% 21 CTP 51.76%
22 SSI 51.22% 22 KVC 51.63%
23 REE 50.73% 23 PVS 51.59%
24 CVT 50.66% 24 CEO 51.41%
25 VJC 50.58% 25 KLF 50.79%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO