Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 26-12-2018 (Tổng lượt xem: 104)

TỶ LỆ QUAN TÂM 26-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 78.16% 1 VIG 69.52%
2 TCH 61.56% 2 DCS 67.58%
3 ASM 61.19% 3 DBC 62.97%
4 PVD 59.66% 4 SHS 62.03%
5 PC1 55.81% 5 PVL 61.75%
6 TVB 55.00% 6 SRA 60.08%
7 AMD 54.78% 7 NRC 59.61%
8 SCR 54.77% 8 SHB 57.19%
9 IDI 54.11% 9 HLD 56.89%
10 VNM 53.89% 10 ACB 56.09%
11 GMD 53.86% 11 PVB 55.14%
12 HSG 53.19% 12 DGC 55.03%
13 SSI 52.43% 13 DDG 54.04%
14 ITA 52.31% 14 CEO 53.74%
15 KSB 52.29% 15 ART 53.72%
16 HVG 52.15% 16 L14 53.71%
17 HDB 51.78% 17 HHG 52.80%
18 REE 51.64% 18 PVC 52.43%
19 FLC 51.39% 19 VCS 52.31%
20 BVH 51.27% 20 CVN 51.74%
21 VHM 51.25% 21 MST 51.50%
22 VPB 50.96% 22 DST 50.92%
23 HPG 50.91% 23 GKM 50.73%
24 VND 50.13% 24 NVB 50.57%
25 TCB 50.05% 25 VCG 50.07%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO