Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 26-12-2017 (Tổng lượt xem: 827)

TỶ LỆ QUAN TÂM 26-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 TCH 65.23% 1 TTH 67.79%
2 PXS 63.44% 2 VGC 59.54%
3 AMD 60.35% 3 TNG 59.51%
4 DXG 58.82% 4 PHC 58.77%
5 ANV 56.59% 5 HKB 57.86%
6 APC 56.53% 6 ACB 57.81%
7 LDG 55.81% 7 KLF 56.98%
8 GMD 54.47% 8 SHN 56.48%
9 CTG 54.24% 9 CIA 55.53%
10 KBC 54.20% 10 TVC 55.24%
11 MBB 53.83% 11 TIG 54.59%
12 PDR 53.35% 12 NDF 54.45%
13 FIT 53.35% 13 DCS 54.39%
14 DIG 53.27% 14 PVB 54.36%
15 MSN 53.02% 15 PVE 54.15%
16 REE 52.63% 16 VIX 53.62%
17 HAR 52.29% 17 DS3 53.61%
18 HAG 52.05% 18 VC3 53.05%
19 PVD 51.59% 19 HHG 52.63%
20 SBT 51.40% 20 VCG 52.33%
21 PLX 51.35% 21 SHS 51.82%
22 DRC 51.20% 22 DL1 51.68%
23 HSG 50.68% 23 PVS 51.54%
24 BID 50.34% 24 NTP 51.44%
25 BMP 50.14% 25 CTP 50.41%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO