Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 25-12-2018 (Tổng lượt xem: 95)

TỶ LỆ QUAN TÂM 25-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DCM 60.87% 1 VAT 76.83%
2 VHM 58.87% 2 SJC 67.29%
3 TCM 56.81% 3 PVV 61.11%
4 TCB 56.48% 4 KVC 60.74%
5 FPT 56.18% 5 NTP 60.53%
6 BID 55.80% 6 MBS 59.76%
7 TCH 55.05% 7 L14 59.41%
8 MSN 54.82% 8 PVB 58.45%
9 SSI 53.97% 9 ITQ 55.81%
10 ROS 53.74% 10 DS3 54.96%
11 VND 53.25% 11 CSC 54.80%
12 HSG 53.23% 12 VCS 54.35%
13 KBC 52.96% 13 TNG 54.28%
14 HPG 52.84% 14 NVB 53.62%
15 REE 52.83% 15 ACB 53.13%
16 VRE 52.71% 16 TDT 52.53%
17 VCB 52.23% 17 PVS 52.42%
18 DIG 51.94% 18 SDD 52.32%
19 VPB 51.04% 19 VGC 51.33%
20 GAS 50.94% 20 S99 51.09%
21 VNM 50.88% 21 SRA 50.87%
22 MBB 50.70% 22 DDG 50.65%
23 DXG 50.61% 23 TTH 50.55%
24 FLC 50.54% 24 CEO 50.24%
25 HBC 50.36% 25 SHS 50.13%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO