Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 25-12-2017 (Tổng lượt xem: 1468)

TỶ LỆ QUAN TÂM 25-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DLG 72.37% 1 NTP 64.49%
2 LCG 68.99% 2 HKB 63.37%
3 ROS 68.89% 3 CVN 61.40%
4 TCH 67.24% 4 VC3 60.53%
5 VTO 65.15% 5 BII 59.58%
6 TDH 63.22% 6 ATS 58.51%
7 MSN 63.02% 7 DCS 58.16%
8 ANV 56.66% 8 VIX 57.46%
9 PDR 55.93% 9 VCG 56.24%
10 FCN 55.51% 10 KVC 55.61%
11 CMG 55.08% 11 NHP 54.88%
12 AMD 54.84% 12 SHN 54.26%
13 KDH 54.73% 13 PHC 53.27%
14 DGW 54.00% 14 TVC 53.11%
15 PVD 53.94% 15 HHG 52.99%
16 SAB 53.76% 16 VKC 52.17%
17 SKG 53.75% 17 ACB 52.17%
18 PLX 53.23% 18 VGS 51.55%
19 HSG 52.73% 19 VCS 51.34%
20 DPM 52.60% 20 DS3 51.26%
21 APC 51.73% 21 TNG 51.22%
22 PXS 51.33% 22 CEO 50.86%
23 BVH 51.18% 23 ACM 50.65%
24 GMD 51.08% 24 TTB 50.54%
25 HAG 50.24% 25 MBS 50.30%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO