Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 24-12-2018 (Tổng lượt xem: 118)

TỶ LỆ QUAN TÂM 24-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 85.46% 1 NHP 96.55%
2 TGG 64.65% 2 VAT 86.37%
3 ACL 61.98% 3 KVC 66.96%
4 VRE 61.27% 4 SJC 66.87%
5 VNM 61.23% 5 SHB 60.14%
6 VNE 60.42% 6 SPP 57.33%
7 HNG 58.74% 7 LAS 56.74%
8 PVD 58.29% 8 ACM 56.63%
9 DGW 58.06% 9 SHS 56.03%
10 ROS 56.98% 10 DST 55.48%
11 SJS 56.35% 11 TC6 54.49%
12 PTB 55.56% 12 ART 54.22%
13 DCM 55.15% 13 NRC 53.81%
14 FCN 54.97% 14 KLF 52.28%
15 KDH 54.24% 15 TTH 52.08%
16 HPG 53.41% 16 ACB 52.03%
17 NTL 52.33% 17 VIG 51.73%
18 VDS 52.03% 18 MBS 51.70%
19 PC1 51.78% 19 VCS 51.62%
20 MSN 51.72% 20 NVB 51.27%
21 VHM 51.69% 21 PVB 51.21%
22 FTM 50.95% 22 L14 50.38%
23 NVL 50.73% 23 AMV 50.35%
24 PLX 50.47% 24 PVC 50.27%
25 CTI 50.44% 25 NSH 50.08%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO