Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 23-11-2017 (Tổng lượt xem: 328)

TỶ LỆ QUAN TÂM 23-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 81.39% 1 NTP 67.15%
2 DIG 69.19% 2 VIG 65.25%
3 DLG 60.63% 3 VKC 65.15%
4 CII 60.41% 4 VIX 62.65%
5 ROS 58.75% 5 CTP 61.30%
6 HVG 55.99% 6 VMI 60.80%
7 SAM 55.07% 7 HDA 57.34%
8 LDG 54.14% 8 VE9 57.19%
9 GMD 53.72% 9 SHN 56.28%
10 VNM 53.67% 10 CVN 56.20%
11 CTG 52.95% 11 PVX 55.67%
12 DGW 52.86% 12 VC3 55.32%
13 TCH 52.38% 13 PHC 54.87%
14 HT1 52.01% 14 PVC 54.75%
15 CMG 51.74% 15 PVE 54.50%
16 KDH 51.72% 16 VCS 54.42%
17 DXG 51.72% 17 VGC 53.61%
18 VJC 51.59% 18 KVC 52.43%
19 VPB 51.22% 19 BCC 51.76%
20 KSA 50.54% 20 DL1 51.48%
21 HCM 50.54% 21 TTH 51.36%
22 KSB 50.46% 22 PVV 51.34%
23 DPM 50.21% 23 TNG 50.96%
24 VRE 50.06% 24 APS 50.39%
25 MBB 50.04% 25 TIG 50.06%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO