Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 22-11-2017 (Tổng lượt xem: 353)

TỶ LỆ QUAN TÂM 22-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DIG 67.46% 1 DHT 65.50%
2 HAR 59.23% 2 NTP 64.55%
3 CVT 57.99% 3 VC7 64.18%
4 CTG 57.79% 4 VIX 60.69%
5 DXG 57.10% 5 KSK 60.69%
6 FMC 56.55% 6 ACB 58.79%
7 FPT 55.34% 7 CTP 57.51%
8 HSG 54.57% 8 VCS 57.14%
9 AMD 54.22% 9 PHC 57.14%
10 OGC 54.16% 10 CEO 56.79%
11 BVH 53.08% 11 VC3 56.72%
12 PLX 52.66% 12 SHN 55.06%
13 BID 52.63% 13 KVC 54.54%
14 PNJ 52.63% 14 PVE 54.07%
15 VJC 52.47% 15 TTB 53.56%
16 HAG 52.35% 16 PVX 53.49%
17 HVG 52.28% 17 C69 53.03%
18 PVD 51.87% 18 VGC 52.98%
19 KBC 51.72% 19 TTZ 52.72%
20 GMD 51.45% 20 DGC 52.49%
21 HCM 51.37% 21 VCG 52.23%
22 MSN 51.19% 22 PVS 52.05%
23 CII 50.83% 23 HUT 51.93%
24 STB 50.51% 24 TIG 51.89%
25 VCB 50.17% 25 TNG 50.39%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO