Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 22-02-2018 (Tổng lượt xem: 498)

TỶ LỆ QUAN TÂM 22-02-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 BFC 72.75% 1 CAP 76.29%
2 HAH 72.37% 2 DPS 74.55%
3 CSM 63.39% 3 SIC 68.79%
4 DLG 60.65% 4 HHG 66.92%
5 KSA 59.87% 5 VC7 66.02%
6 CSV 59.24% 6 HVA 63.21%
7 ANV 57.46% 7 DCS 62.19%
8 CMG 55.30% 8 DNY 60.86%
9 EIB 54.98% 9 SDD 59.91%
10 ROS 54.70% 10 KVC 58.72%
11 NLG 54.67% 11 LAS 57.39%
12 FCN 53.50% 12 DHT 57.16%
13 BVH 52.86% 13 TVC 56.80%
14 SBT 52.83% 14 NVB 56.13%
15 HSG 52.08% 15 TTH 55.35%
16 DXG 52.02% 16 DGC 55.27%
17 HPG 51.87% 17 VIG 55.08%
18 REE 51.78% 18 VGS 54.92%
19 LDG 51.75% 19 VC3 54.28%
20 PLP 51.09% 20 CTP 53.92%
21 FMC 51.05% 21 ALV 53.40%
22 FTM 50.90% 22 SHN 53.31%
23 PNJ 50.80% 23 SJC 51.97%
24 CTD 50.72% 24 MBG 51.66%
25 VRE 50.51% 25 PHC 50.37%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO