Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 21-12-2018 (Tổng lượt xem: 119)

TỶ LỆ QUAN TÂM 21-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 MSN 68.40% 1 PVX 82.92%
2 HPG 67.15% 2 PVB 70.89%
3 FPT 65.17% 3 DST 68.67%
4 VHM 64.65% 4 MBS 64.19%
5 HBC 64.44% 5 SHS 61.97%
6 SSI 61.76% 6 DPS 61.45%
7 PVD 61.72% 7 PVS 61.03%
8 DLG 61.37% 8 KVC 60.52%
9 DXG 61.23% 9 VIG 60.04%
10 CTG 59.94% 10 HVA 58.70%
11 VPB 59.36% 11 TV2 57.32%
12 FLC 59.29% 12 NDN 56.88%
13 TCB 59.21% 13 TNG 56.72%
14 HSG 59.21% 14 VCS 56.53%
15 ROS 57.96% 15 MPT 55.60%
16 STB 57.45% 16 TTH 55.01%
17 MBB 55.97% 17 DDG 54.84%
18 GAS 55.94% 18 VC3 54.26%
19 VRE 54.22% 19 SHB 54.13%
20 KBC 53.63% 20 VCG 54.00%
21 PNJ 53.42% 21 TVC 53.71%
22 VNM 53.26% 22 NVB 52.05%
23 ITA 53.02% 23 ACB 51.82%
24 ASM 50.86% 24 KLF 51.56%
25 AAA 50.28% 25 CEO 51.51%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO