Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 21-11-2017 (Tổng lượt xem: 283)

TỶ LỆ QUAN TÂM 21-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HTT 62.88% 1 NTP 66.66%
2 DIG 62.84% 2 PVX 59.34%
3 CII 58.61% 3 L14 58.89%
4 ITA 58.50% 4 KSK 58.09%
5 CTD 57.73% 5 CTP 57.71%
6 DXG 57.68% 6 PHC 57.61%
7 PLX 56.33% 7 TIG 57.07%
8 VRE 55.35% 8 TVC 57.07%
9 BVH 54.91% 9 VC3 56.29%
10 HAR 54.84% 10 KVC 56.24%
11 KDC 54.44% 11 TV2 55.73%
12 VPB 54.13% 12 DTD 54.68%
13 DRC 54.04% 13 VCS 54.41%
14 VND 53.31% 14 VIX 54.04%
15 HCM 53.01% 15 C69 53.82%
16 HPG 52.96% 16 PIV 53.68%
17 HBC 51.68% 17 NHP 53.48%
18 FCN 51.23% 18 SHN 51.83%
19 CTG 51.05% 19 CEO 51.42%
20 MSN 51.05% 20 DPS 51.04%
21 HSG 50.96% 21 SPI 51.02%
22 NVL 50.79% 22 SVN 50.93%
23 DPM 50.69% 23 DS3 50.84%
24 NKG 50.29% 24 VGS 50.71%
25 VJC 50.08% 25 ACM 50.16%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO