Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 19-01-2018 (Tổng lượt xem: 591)

TỶ LỆ QUAN TÂM 19-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 GEX 97.57% 1 KSD 74.39%
2 TCH 70.00% 2 TTH 69.23%
3 VJC 67.30% 3 VMC 67.39%
4 KBC 61.43% 4 PVI 60.82%
5 NKG 59.39% 5 SVN 60.47%
6 MSN 59.05% 6 KDM 59.98%
7 LDG 57.51% 7 APS 58.65%
8 KDH 56.47% 8 CAP 58.61%
9 DHG 52.78% 9 VIX 57.41%
10 DXG 52.68% 10 KVC 56.05%
11 SSI 52.55% 11 TTB 55.39%
12 AMD 52.52% 12 VC3 55.37%
13 VRE 52.40% 13 VKC 55.23%
14 HBC 52.20% 14 VGC 54.76%
15 HPG 51.97% 15 CEO 54.05%
16 TDH 51.48% 16 PHC 53.03%
17 BID 51.11% 17 SHS 51.98%
18 VNM 51.11% 18 MBS 51.81%
19 HAI 50.96% 19 CTP 51.70%
20 CTG 50.88% 20 C69 51.26%
21 CTD 50.59% 21 SHN 51.20%
22 VIC 50.45% 22 HVA 50.74%
23 KSB 50.45% 23 DS3 50.73%
24 PVD 50.19% 24 NDN 50.45%
25 VPB 50.18% 25 NVB 50.29%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO