Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 18-12-2017 (Tổng lượt xem: 325)

TỶ LỆ QUAN TÂM 18-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ROS 83.46% 1 TV2 73.82%
2 VPB 60.56% 2 DST 70.32%
3 PDR 58.76% 3 TTH 66.83%
4 TCH 58.64% 4 HKB 61.76%
5 MSN 58.52% 5 TVC 57.26%
6 FLC 57.83% 6 C69 54.51%
7 LDG 57.26% 7 VPI 54.37%
8 AMD 56.99% 8 VC3 54.30%
9 TNI 54.93% 9 L14 54.26%
10 ASM 53.83% 10 SHS 53.77%
11 BID 53.31% 11 PHC 53.48%
12 HDC 53.22% 12 NDN 53.43%
13 CTG 53.19% 13 SHB 52.50%
14 HPG 53.17% 14 VIT 52.25%
15 DAG 53.04% 15 SLS 51.98%
16 GAS 52.98% 16 PVB 51.79%
17 VND 52.14% 17 SHN 51.48%
18 VIC 51.62% 18 NTP 51.26%
19 VRE 51.51% 19 LIG 50.94%
20 BVH 51.35% 20 PVS 50.79%
21 CII 50.92% 21 VGS 50.59%
22 DLG 50.82% 22 VCS 50.45%
23 HAI 50.70% 23 VGC 50.31%
24 SCR 50.67% 24 VIX 50.30%
25 NVL 50.57% 25 VCG 50.26%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO