Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 18-02-2019 (Tổng lượt xem: 312)

TỶ LỆ QUAN TÂM 18-02-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 67.39% 1 SRA 65.34%
2 NT2 61.39% 2 TIG 64.59%
3 DCM 60.05% 3 PVX 61.28%
4 KBC 57.22% 4 SPI 59.70%
5 MBB 56.93% 5 PVB 59.55%
6 PHR 56.41% 6 VIG 59.42%
7 TCH 55.95% 7 KVC 58.75%
8 PLX 55.55% 8 SHS 58.24%
9 ROS 55.53% 9 SHB 57.28%
10 TCM 54.18% 10 NRC 56.57%
11 POW 54.13% 11 PVI 54.89%
12 CII 53.78% 12 BII 54.74%
13 REE 53.73% 13 TTH 54.61%
14 VSC 53.56% 14 BCC 53.88%
15 HT1 53.41% 15 NDN 53.37%
16 SSI 53.31% 16 VCG 52.44%
17 GAS 52.11% 17 DPS 52.15%
18 GMD 51.95% 18 TVC 52.08%
19 FMC 51.55% 19 ART 51.18%
20 LDG 51.16% 20 TNG 51.07%
21 HBC 51.08% 21 TDN 50.70%
22 DRC 50.98% 22 DGC 50.68%
23 GEX 50.52% 23 VC3 50.41%
24 ASM 50.17% 24 CEO 50.20%
25 FPT 50.13% 25 L14 50.13%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO