Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 17-01-2018 (Tổng lượt xem: 605)

TỶ LỆ QUAN TÂM 17-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ROS 69.69% 1 KSD 83.55%
2 APC 62.17% 2 IDV 68.72%
3 ANV 61.96% 3 SIC 65.92%
4 TLD 60.25% 4 TTH 59.95%
5 CLC 60.20% 5 SD4 59.93%
6 HT1 59.46% 6 VGC 59.44%
7 HID 59.37% 7 ALV 59.08%
8 HAI 58.17% 8 PHC 59.02%
9 VPB 57.95% 9 CET 58.90%
10 OGC 57.89% 10 VC3 58.40%
11 BCE 56.26% 11 APS 57.20%
12 HCM 55.70% 12 ORS 56.63%
13 TNT 55.67% 13 DS3 55.84%
14 PHR 55.40% 14 DPS 53.40%
15 FMC 54.70% 15 VPI 53.12%
16 CTI 54.38% 16 SLS 52.64%
17 MBB 54.12% 17 VGS 52.47%
18 PDR 53.36% 18 NVB 52.05%
19 VHG 53.00% 19 SDP 52.00%
20 NTL 52.09% 20 LIG 51.85%
21 PAN 52.09% 21 SJC 51.01%
22 KBC 51.71% 22 ATS 50.92%
23 SJD 51.71% 23 PIV 50.77%
24 HQC 51.50% 24 PVL 50.61%
25 CTD 50.51% 25 PMS 50.27%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO