Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 16-11-2017 (Tổng lượt xem: 287)

TỶ LỆ QUAN TÂM 16-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 77.55% 1 KSK 81.84%
2 CII 69.87% 2 KLF 79.37%
3 KSA 69.19% 3 APS 69.66%
4 DIG 68.83% 4 DTD 63.44%
5 OGC 67.22% 5 KVC 61.79%
6 TCH 64.92% 6 PVE 60.54%
7 ROS 61.28% 7 PHC 60.40%
8 HAG 60.41% 8 NTP 59.94%
9 HHS 57.53% 9 ACM 59.63%
10 PVD 57.44% 10 VC3 57.53%
11 LDG 56.55% 11 SHN 57.32%
12 PDR 55.39% 12 SD9 55.97%
13 MSN 54.96% 13 VCS 55.63%
14 AAA 53.94% 14 CTP 55.44%
15 HAR 53.53% 15 CEO 54.04%
16 ASM 53.50% 16 L14 52.30%
17 MBB 53.26% 17 NDF 51.49%
18 CTG 52.85% 18 TVC 51.37%
19 HCM 52.57% 19 DCS 51.06%
20 VRE 52.08% 20 TTB 50.95%
21 NVL 51.92% 21 ACB 50.61%
22 STB 51.90% 22 NDN 50.59%
23 VCB 51.39% 23 VCG 50.40%
24 SSI 51.22% 24 SPI 50.27%
25 HQC 50.09% 25 BII 50.17%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO