Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 16-01-2018 (Tổng lượt xem: 670)

TỶ LỆ QUAN TÂM 16-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 80.25% 1 DST 62.97%
2 AMD 76.85% 2 ACM 61.69%
3 ROS 74.73% 3 DS3 59.71%
4 DLG 62.75% 4 MBS 59.44%
5 OGC 56.36% 5 TTH 59.37%
6 HAG 55.70% 6 SLS 57.46%
7 AGR 55.61% 7 VIX 57.44%
8 MBB 54.92% 8 VC3 57.21%
9 SBT 53.85% 9 PHC 56.51%
10 HAX 53.38% 10 MST 56.12%
11 PLX 52.89% 11 PIV 56.09%
12 PHR 52.63% 12 VCS 55.13%
13 VPB 52.49% 13 VGC 54.59%
14 NVL 52.47% 14 SJC 53.59%
15 SAM 52.44% 15 SVN 53.50%
16 SSI 51.65% 16 BCC 53.08%
17 HPG 51.63% 17 VCG 53.05%
18 FLC 51.54% 18 LIG 52.88%
19 STB 51.41% 19 ALV 51.91%
20 CII 51.33% 20 NVB 51.74%
21 VNM 50.90% 21 ASA 51.39%
22 HNG 50.66% 22 TTB 51.21%
23 VCB 50.59% 23 APS 51.19%
24 QCG 50.55% 24 PVI 50.53%
25 DXG 50.18% 25 PVC 50.37%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO