Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 15-02-2019 (Tổng lượt xem: 158)

TỶ LỆ QUAN TÂM 15-02-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 81.33% 1 KVC 73.43%
2 TCH 71.58% 2 SRA 70.06%
3 CII 67.10% 3 SPP 69.21%
4 ROS 65.11% 4 NHP 68.67%
5 VRC 62.79% 5 VIG 67.91%
6 KDH 60.51% 6 PVX 64.87%
7 REE 59.93% 7 MBG 62.62%
8 HCM 59.77% 8 NRC 61.05%
9 GMD 59.21% 9 HOM 60.97%
10 HAI 58.77% 10 DPS 60.11%
11 VPB 58.20% 11 SHS 58.86%
12 NTL 57.69% 12 MBS 58.83%
13 BWE 57.53% 13 ITQ 57.57%
14 CTD 57.20% 14 SPI 56.89%
15 DCM 54.18% 15 VMC 54.74%
16 DHG 53.93% 16 DGC 53.99%
17 FPT 53.91% 17 LAS 52.94%
18 TCB 53.81% 18 DS3 52.76%
19 IDI 53.15% 19 LIG 52.18%
20 MBB 53.05% 20 TIG 51.75%
21 VHC 52.70% 21 ALV 51.70%
22 STB 51.80% 22 DST 51.29%
23 PVT 51.10% 23 VCG 50.96%
24 HT1 50.98% 24 THB 50.40%
25 HSG 50.11% 25 NDN 50.08%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO