Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 15-01-2019 (Tổng lượt xem: 129)

TỶ LỆ QUAN TÂM 15-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 TCM 63.07% 1 VHE 99.93%
2 HNG 59.46% 2 KLF 72.72%
3 ANV 59.11% 3 CAP 71.66%
4 GMD 58.77% 4 HLD 66.91%
5 PVD 57.59% 5 DBC 60.96%
6 KBC 56.82% 6 NHP 59.61%
7 PNJ 56.66% 7 VIG 59.61%
8 VPB 56.62% 8 NRC 59.49%
9 MSN 56.54% 9 ACB 59.47%
10 MBB 56.39% 10 TTH 58.14%
11 ITA 55.46% 11 SLS 57.71%
12 ASM 54.66% 12 TV2 57.22%
13 AAA 54.21% 13 DP3 55.07%
14 STB 53.89% 14 GKM 54.95%
15 TCB 53.25% 15 CEO 53.45%
16 ROS 52.90% 16 TIG 53.07%
17 IDI 52.58% 17 VCS 52.71%
18 GAS 52.02% 18 ACM 52.59%
19 VIC 51.32% 19 DHT 51.37%
20 VND 51.12% 20 VCR 51.31%
21 DIG 50.95% 21 DDG 50.84%
22 DXG 50.70% 22 CSC 50.75%
23 DPM 50.69% 23 KVC 50.64%
24 SSI 50.13% 24 TNG 50.26%
25 HBC 50.11% 25 TVC 50.06%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO