Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 14-02-2019 (Tổng lượt xem: 151)

TỶ LỆ QUAN TÂM 14-02-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 CII 76.54% 1 LIG 70.55%
2 AMD 75.46% 2 HHG 69.53%
3 HAR 65.47% 3 SPI 69.29%
4 ROS 65.35% 4 DPS 65.60%
5 CTD 61.27% 5 PVB 63.35%
6 MBB 60.99% 6 ITQ 60.49%
7 LDG 59.41% 7 PVX 60.23%
8 PPC 58.85% 8 SHB 60.17%
9 VRC 57.52% 9 NRC 59.45%
10 CRE 55.99% 10 LAS 58.53%
11 FCN 55.67% 11 TDT 57.85%
12 SBT 54.74% 12 VIG 55.93%
13 HBC 53.73% 13 DS3 54.10%
14 NKG 53.73% 14 VCS 53.86%
15 TLD 52.93% 15 VCG 53.73%
16 SCR 52.92% 16 DDG 53.18%
17 HAI 52.61% 17 SRA 52.71%
18 OGC 51.36% 18 VGC 52.28%
19 KBC 51.24% 19 NSH 51.90%
20 ASM 51.18% 20 TDN 51.69%
21 LHG 50.40% 21 NHP 51.47%
22 VND 50.32% 22 MPT 51.38%
23 DIG 50.29% 23 CIA 50.89%
24 HPG 50.16% 24 SHS 50.36%
25 DXG 50.04% 25 TIG 50.32%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO