Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 14-01-2019 (Tổng lượt xem: 122)

TỶ LỆ QUAN TÂM 14-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 LGL 78.34% 1 VHE 99.74%
2 BVH 70.60% 2 DCS 64.94%
3 AMD 68.72% 3 DBC 64.85%
4 MSH 68.41% 4 SHS 63.43%
5 HSL 64.49% 5 SPI 63.18%
6 EVE 58.62% 6 NRC 62.51%
7 FPT 57.86% 7 PVB 59.62%
8 SJF 57.55% 8 NHP 59.23%
9 GMD 57.29% 9 TTH 57.27%
10 ROS 56.93% 10 PVV 56.47%
11 TPB 56.90% 11 TVC 55.26%
12 HPG 55.13% 12 ACB 54.70%
13 VHC 55.05% 13 ACM 54.53%
14 IDI 54.78% 14 CEO 54.25%
15 BMP 53.95% 15 BVS 53.58%
16 CTG 53.74% 16 NSH 53.48%
17 HVG 53.31% 17 KLF 52.96%
18 HAI 53.03% 18 ART 52.87%
19 CTI 52.13% 19 SRA 52.68%
20 TCM 51.67% 20 VCG 51.35%
21 TCB 50.60% 21 DPS 51.28%
22 TTF 50.55% 22 DDG 50.82%
23 EVG 50.29% 23 L14 50.48%
24 GAS 50.03% 24 KVC 50.36%
25 NT2 50.02% 25 VGS 50.08%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO