Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 13-02-2019 (Tổng lượt xem: 179)

TỶ LỆ QUAN TÂM 13-02-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 CII 66.90% 1 DPS 70.69%
2 SKG 63.49% 2 TIG 69.14%
3 ROS 61.46% 3 PVC 62.17%
4 DLG 59.27% 4 SPI 60.92%
5 PVT 58.62% 5 TTH 60.87%
6 DCM 58.16% 6 SHB 60.43%
7 PC1 57.84% 7 SRA 59.08%
8 GMD 57.55% 8 BII 58.42%
9 NKG 56.94% 9 PVB 57.07%
10 PPC 56.48% 10 VGS 56.24%
11 MSN 56.01% 11 LAS 54.80%
12 HSG 55.88% 12 TDT 54.64%
13 HQC 54.44% 13 DGC 54.45%
14 VRE 54.33% 14 NRC 53.82%
15 PVD 53.75% 15 CIA 53.66%
16 HPG 53.19% 16 ART 53.16%
17 GTN 52.58% 17 PVX 53.06%
18 ANV 52.21% 18 VCS 52.99%
19 PLX 52.14% 19 DS3 52.41%
20 VSC 51.90% 20 TV2 52.18%
21 BWE 51.58% 21 DDG 51.81%
22 GEX 51.01% 22 PVS 51.12%
23 QCG 50.50% 23 NDN 50.82%
24 MBB 50.06% 24 L14 50.03%
25 NT2 50.00% 25 TVC 50.02%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO