Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 12-02-2019 (Tổng lượt xem: 177)

TỶ LỆ QUAN TÂM 12-02-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 79.05% 1 ACM 69.68%
2 HSG 68.61% 2 KLF 65.86%
3 CII 67.08% 3 PVG 64.52%
4 ROS 63.80% 4 PVB 63.19%
5 DCM 61.55% 5 BII 61.86%
6 VIC 59.25% 6 VIG 59.16%
7 HAG 57.97% 7 DGC 58.88%
8 DGW 57.89% 8 ITQ 58.38%
9 HCM 57.47% 9 SHB 57.21%
10 PHR 56.32% 10 SHS 57.21%
11 ITA 55.64% 11 DS3 57.00%
12 MSN 55.18% 12 L14 55.46%
13 FLC 54.42% 13 PVX 54.73%
14 KSB 53.86% 14 TDT 54.45%
15 PNJ 53.41% 15 NVB 54.40%
16 ASM 52.57% 16 TIG 53.57%
17 LHG 52.41% 17 TVC 53.37%
18 GEX 51.51% 18 NRC 53.28%
19 MBB 51.49% 19 MST 51.73%
20 SCR 51.49% 20 TV2 51.70%
21 VCB 51.28% 21 HDA 50.98%
22 DIG 51.17% 22 CEO 50.57%
23 HDB 50.31% 23 VC3 50.48%
24 AAA 50.23% 24 ART 50.31%
25 DLG 50.20% 25 DDG 50.02%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO