Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 11-10-2017 (Tổng lượt xem: 223)

TỶ LỆ QUAN TÂM 11-10-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 76.51% 1 NDF 65.30%
2 HAR 70.55% 2 KHB 61.83%
3 AMD 68.08% 3 ACM 60.79%
4 CCL 60.25% 4 PVI 59.09%
5 OGC 60.24% 5 KSK 57.41%
6 CII 57.84% 6 KLF 57.30%
7 FIT 57.72% 7 DL1 57.10%
8 NT2 57.68% 8 TTH 56.80%
9 TCH 57.35% 9 CET 56.72%
10 SJS 57.26% 10 DHT 55.30%
11 VHG 56.09% 11 SLS 54.84%
12 PDR 55.69% 12 SVN 54.71%
13 HII 55.67% 13 SHN 54.53%
14 VPB 55.16% 14 VC3 53.72%
15 SBT 54.35% 15 SD9 53.31%
16 DGW 54.18% 16 CEO 53.19%
17 IDI 53.33% 17 MEL 53.19%
18 VIC 53.26% 18 TTB 53.07%
19 CTD 53.08% 19 MBS 52.79%
20 GAS 52.11% 20 VCS 52.26%
21 FLC 51.46% 21 TVC 52.13%
22 HDC 51.08% 22 NHA 51.16%
23 FCN 50.75% 23 NSH 50.87%
24 TCM 50.44% 24 VGC 50.35%
25 VJC 50.07% 25 MST 50.34%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO