Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 11-04-2018 (Tổng lượt xem: 589)

TỶ LỆ QUAN TÂM 11-04-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DLG 57.30% 1 DTD 73.60%
2 FCN 56.61% 2 DST 71.10%
3 CII 54.87% 3 DNP 69.94%
4 HDG 54.38% 4 DGC 67.96%
5 DGW 54.18% 5 NRC 66.62%
6 HDC 53.69% 6 CTP 66.02%
7 ROS 53.37% 7 ALV 65.25%
8 VPB 53.31% 8 DHT 61.91%
9 VHG 53.29% 9 TTB 58.29%
10 VNE 53.20% 10 PHC 57.36%
11 OGC 53.16% 11 C69 55.85%
12 GEX 52.63% 12 S55 54.27%
13 FLC 52.49% 13 VGC 54.03%
14 PET 52.38% 14 PVI 53.32%
15 DIG 52.35% 15 PVX 53.20%
16 VHC 52.34% 16 SPP 53.15%
17 VDS 51.95% 17 CSC 52.96%
18 KDH 51.36% 18 VCS 52.65%
19 KBC 51.19% 19 TTH 51.91%
20 SCR 50.95% 20 PVB 51.59%
21 NT2 50.74% 21 SLS 51.29%
22 PDR 50.61% 22 VGS 50.90%
23 VIC 50.13% 23 VE9 50.82%
24 VNM 50.11% 24 VC3 50.28%
25 NLG 50.05% 25 INN 50.28%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO