Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 11-02-2019 (Tổng lượt xem: 155)

TỶ LỆ QUAN TÂM 11-02-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 79.34% 1 DPS 84.12%
2 HBC 70.11% 2 BII 76.31%
3 MBB 64.94% 3 PVV 71.88%
4 ROS 64.79% 4 MBS 70.22%
5 ASM 62.12% 5 VGS 69.55%
6 VND 61.42% 6 L14 69.03%
7 HCM 59.66% 7 SHB 64.30%
8 VPB 59.17% 8 SHS 63.15%
9 HPG 58.81% 9 CEO 62.40%
10 IDI 58.63% 10 CIA 61.16%
11 VIC 58.46% 11 VIG 59.97%
12 PLX 58.05% 12 PVB 58.69%
13 DXG 57.09% 13 NDN 57.14%
14 SSI 55.81% 14 KLF 55.87%
15 KBC 54.22% 15 ACB 55.78%
16 FPT 52.77% 16 SDD 55.17%
17 GAS 52.71% 17 ITQ 52.71%
18 DCM 52.52% 18 TVC 52.10%
19 VRE 52.33% 19 DDG 51.92%
20 AMD 51.67% 20 HDA 51.91%
21 MSN 51.46% 21 MBG 51.87%
22 BID 51.45% 22 SPI 51.57%
23 VCI 51.13% 23 HHP 51.38%
24 MWG 50.19% 24 VGC 50.90%
25 HAG 50.14% 25 TTH 50.20%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO