Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 11-01-2019 (Tổng lượt xem: 158)

TỶ LỆ QUAN TÂM 11-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 VND 68.02% 1 VAT 89.29%
2 ANV 66.59% 2 SRA 85.17%
3 TCH 62.85% 3 DBC 70.89%
4 VHC 58.44% 4 ACM 64.64%
5 FCN 58.26% 5 BCC 64.15%
6 OGC 57.36% 6 ALV 62.60%
7 SJF 56.78% 7 KSK 61.21%
8 TTF 56.44% 8 DHT 59.20%
9 VHM 56.29% 9 ACB 57.30%
10 ROS 55.87% 10 ART 56.40%
11 MBB 55.39% 11 CVN 56.34%
12 HBC 54.75% 12 DDG 55.04%
13 REE 54.56% 13 CAP 54.79%
14 DIG 54.42% 14 VIG 54.73%
15 PC1 54.42% 15 L14 54.21%
16 HVG 54.27% 16 NRC 53.97%
17 CTI 54.10% 17 TVC 53.91%
18 HCM 53.65% 18 TTH 53.83%
19 SSI 53.60% 19 VGS 53.32%
20 FMC 52.90% 20 NSH 53.32%
21 IDI 52.72% 21 PVB 51.41%
22 GMD 52.33% 22 NHP 50.96%
23 DPG 51.90% 23 CEO 50.88%
24 PVT 51.69% 24 MBG 50.50%
25 GEX 50.13% 25 HUT 50.11%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO