Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 10-01-2019 (Tổng lượt xem: 152)

TỶ LỆ QUAN TÂM 10-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DPG 62.24% 1 BII 90.47%
2 TCH 59.45% 2 DBC 90.01%
3 PNJ 57.07% 3 DCS 82.62%
4 SJF 57.03% 4 NTP 79.14%
5 NVL 56.73% 5 NBC 79.00%
6 HAG 56.57% 6 DAE 72.88%
7 HCD 56.40% 7 VIG 62.15%
8 VHC 56.18% 8 SRA 61.38%
9 REE 56.17% 9 VCG 61.13%
10 ROS 55.17% 10 NHP 58.27%
11 QCG 53.67% 11 DDG 56.96%
12 VND 53.34% 12 CEO 55.05%
13 ITA 53.27% 13 KVC 54.80%
14 CTG 53.15% 14 SHB 54.46%
15 GMD 52.89% 15 LAS 54.17%
16 HBC 52.46% 16 NRC 54.12%
17 PLX 52.02% 17 GKM 54.12%
18 SSI 51.91% 18 TVC 52.50%
19 TTF 51.74% 19 ITQ 51.40%
20 STB 51.36% 20 HUT 51.39%
21 ASM 51.27% 21 VC3 50.97%
22 NT2 51.17% 22 HLD 50.90%
23 TCB 51.01% 23 SHS 50.67%
24 HQC 50.55% 24 VAT 50.55%
25 OGC 50.35% 25 SED 50.00%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO