Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 09-01-2019 (Tổng lượt xem: 137)

TỶ LỆ QUAN TÂM 09-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 BVH 68.75% 1 CIA 78.63%
2 IDI 67.19% 2 SHB 70.96%
3 VHC 64.35% 3 NVB 70.15%
4 REE 59.87% 4 HHG 70.12%
5 FCN 59.77% 5 NHA 66.53%
6 ASM 59.26% 6 BVS 63.64%
7 TCB 57.77% 7 L14 62.96%
8 CTG 57.35% 8 DBC 60.28%
9 CTI 57.01% 9 VIG 60.02%
10 ROS 55.27% 10 TIG 58.97%
11 PLX 55.20% 11 HDA 57.07%
12 AMD 54.99% 12 SLS 56.00%
13 HBC 54.81% 13 HLD 55.95%
14 TTF 54.52% 14 DGC 55.00%
15 MBB 53.58% 15 SHS 54.92%
16 LDG 53.43% 16 NRC 54.34%
17 NVL 52.72% 17 TTH 54.24%
18 HPG 52.43% 18 DTD 53.47%
19 STB 51.87% 19 MBG 53.13%
20 TCM 51.83% 20 VIX 52.99%
21 SSI 50.66% 21 SPP 52.90%
22 PNJ 50.62% 22 ACB 52.68%
23 PVT 50.45% 23 TVC 50.89%
24 AAA 50.39% 24 TV2 50.87%
25 FPT 50.24% 25 DNP 50.00%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO